Založ si blog

Maďarizácia Wikipédie / Magyarization of Wikipedia

Maďarizácia Wikipédie / Magyarization of Wikipedia

Maďarizácia Wikipédie

O dôveryhodnosti Wikipédie ľudia nemajú nejakú vysokú mienku. Avšak aj napriek tomu slúži ako zdroj informácií pre milióny ľudí. Maďarizácia anglickej Wikipédie sa týka našej minulosti ako aj súčasných maďarsko-slovenských vzťahov, rovnako aj maďarskej menšiny u nás.

Ako som sa dočítal v pravidlách Wikipédie, mala by to byť slobodná encyklopédia. Jedným z jej základných atribútov je neutrálny uhol pohľadu (http://en.wikipedia.org/wiki/NPOV). Ten z pohľadu Wikipédie znamená to, že môžu byť publikované aj protichodné tvrdenia, ktoré sú však publikované v hodnoverných zdrojoch, pričom tie anglické majú prioritu. Avšak naši južní susedia to nie sú schopní chápať, stojí za nimi niekoľko adminov a je presadzovaný hlavne ich uhol pohľadu. Snažia sa Wikipédiu cenzurovať. Články ohľadom chápania národnosti v Uhorsku, ohľadom Slovákov v Maďarsku a iné, ktoré im nie sú príjemné sú vymazávané, pretože maďarskí editori na anglickej Wikipédii sú veľmi početní a aktívni. Rovnako je neustále atakovaná a menená naša história, Slovensko je špinené a môžeme sa aj dozvedieť a strašnej slovakizácii maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku, ktoré prebieha do dnes. Pritom početný stav maďarskej menšiny medzi rokmi 1890-1990 sa takmer nezmenil, no v súčasnom Maďarsku sa za rovnaký čas zo slovenskej menšiny z oficiálneho počtu 220 000 stala živoriaca menšina o 10 000 duší. To sa týka národnosti. Etnicky a kultúrne je však počet Slovákov v Maďarsku odhadovaný na 110 000 (http://ec.europa.eu/education/languages/archive/languages/langmin/euromosaic/hu6_en.html).

Kebyže sa však chceme dozvedieť niečo o Maďarizácii Slovákov, dozvieme sa len ich počty pod nadpisom „Magyarization in Upper Hungary“. Ak sa nájdu Slováci, ktorí chcú presadiť nemaďarský uhol pohľadu sú označení za „hungarian-haters“ a býva im znemožnené editovať tzv. banom. Preto treba k editácii pristupovať so znalosťou pravidiel Wikipédie a nedať sa vyprovokovať aj keď na pôde Wikipédie platí dvojitý meter.

Krátkou sériou článkov by som chcel poukázať na to, čo sa na Wikipédii deje a aktivovať aj Slovákov, ktorým sa tento prístup Maďarov nepáči. Začal by som už len samotným udávaním mien z histórie Slovenska v Maďarčine, čo je možné vidieť takmer v každom článku. Oficiálne geografické názvy boli až do roku 1867 v latinčine. Na mapovej tvorbe v Hornom Uhorsku (súčasnom Slovensku) sa maďarské názvy vyskytovali sporadicky a to v južných územiach pri názvov dedín. To sa zmenilo až v roku 1897 tzv. Bánffyho zákonmi, kedy museli byť aj názvy dedín v maďarčine. Keby sme sa držali pravidiel, že sídla treba nazývať ich historickými menami tak od vzniku Uhorska až po rok 1867 by tie názvy mali byť v latinčine. Názvy dedín by mali až do roku 1897, prípadne do roku 1907 v lokálnom jazyku. V slovanských nárečiach Uhorska – v ľudovej slovenčine (http://books.google.com/books?id=CUc8E-fV2yAC&pg=PA26&dq=Samuel+Mikoviny+slovak&hl=sk&ei=d9M2TJDiC9WPsAbR3LHvBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEgQ6AEwBw#v=onepage&q=Samuel%20Mikoviny%20slovak&f=false).

Magyarization of Wikipedia

People do not have a great confidecne in Wikipedia. However despite of this it serves  as a source of information  for millions of people. Magyarization of English Wikipedia concerns our history, current Hungarian-Slovak relations as well as the Hungarian minority in present Slovakia.

I have read the Wikipedia rules and it is stated that Wikipedia should be a free encyclopedia. One of the fundamental attributes is the neutral point of view (http://en.wikipedia.org/wiki/NPOV). According to Wikipedia it means that even conflicting evidence  can be used as long as it originates from reliable sources and the English ones have a priority. However our southern neighbors are not able to understand this. Few admins hold their side and promote their particular viewpoint. They are trying to censor Wikipedia. Articles about the understanding of Slovak nationality in Hungary and others which are not convenient for them are deleted, because the Hungarian editors on the English Wikipedia are numerous and very active. English Wikipedia is constantly atacked and our history is being changed, Slovakia is blackened and we can learn about terrible Slovakization of Hungarian minority in Slovakia which runs up to this day. The size of Hungarian (Magyar) minority in the Slovakia between 1890-1990 remained almost the same, but in contemporary Hungary the Slovak minority shrank from 220 000 people to mere 10 000 souls. The numbers stand for people with Slovak nationality. Ethnically and culturally, the number of Slovaks in Hungary is estimated to be 110,000 (http://ec.europa.eu/education/languages/archive/languages/langmin/euromosaic/hu6_en.html ).

On the other hand, if we wanted  to learn about the Magyiarization of Slovaks, we would find only the numbers of Slovaks under the title „Magyarization in Upper Hungary (Hungaria)“. Slovaks who want to enforce a non-Hungarian(Magyar) viewpoint are identified as the „Hungarian-haters“ and they are banned. That is why it is important not to respond to provocation and approach editing Wikipedia articles with respect to its rules in spite of the fact that Wikipedia is place with a double standard.

In a short series of articles I would like to point out what is happening on Wikipedia and mobilize the Slovaks who do not like this Hungarian approach. I would like to start with the simple indication of the geographical names from the history of Slovakia. They are written in Hungarian, what can be seen in almost every article. The official geographical names have been, until 1867, in Latin. The map-making in Upper Hungary (present Slovakia) used the Hungarian names sporadically in the southern parts (names of villages). It changed in the year 1897 by the Bánffy laws, which forced the names of villages to be stated in Hungarian. If we abide the rules that geographical titles should bear their historical names then the geographical names in the Hungarian Kingdom until the year 1867 should be in Latin. The names of villages should be in the local language – The Slavic dialects of Hungarian Kingdom – in the Slovak folk language until 1897 (or until 1907 in some cases) (http://books.google.com/books?id=CUc8E-fV2yAC&pg=PA26&dq=Samuel+Mikoviny+slovak&hl=sk&ei=d9M2TJDiC9WPsAbR3LHvBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEgQ6AEwBw#v=onepage&q=Samuel%20Mikoviny%20slovak&f=false).

Slovenská závisť ficovoličov

25.03.2012

Pred pár dňami som kriticky reagoval na možné okresanie prídavkov. Som fascinovaný slaboduchosťou väčšiny diskutujúcich, ktorí sa do diskusie zapojili. Ľudia, ktorí podľa ich slov sú za sociálnu spravodllivosť nemajú problém s tým, ak sa človeku s mierne nadštandardným príjmom zoberú štátne podpory a môže žiť od výplaty k výplate. Pritom ich vôbec nezaujíma, [...]

SMER (Fico) – sociálna parazitácia

23.03.2012

Šokovala ma správa o celoplošnom rušení príplatkov na deti (daňový bonus, prídavky, jednorazový príspevok pri narodení) zo strany SMER-u. Ľudia sa určite pri zakladaní rodín rozhodujú, akú možnú podporu môžu od štátu dostať, ktorá im pomože naštartovať život. Či už ide o hypotéky pre mladých, daňový bonus alebo prídavky na dieta a iné. Najmä ma šokovala [...]

Zelenskyj, Biden

Mierový summit bez Ruska: ako schôdzka Ukrajine pomôže a kedy by Kyjev zlyhal

15.06.2024 06:00

Mohli by na mierový summit týkajúci sa ruskej vojny proti Ukrajine pozvať aj Moskvu?

koláž, fotky, mReportér

VIDEO: Zaplavené Šenkvice tesne po silnej búrke. Pozrite si, ako voda zaliala obec

15.06.2024 05:00

Toto sú najlepšie videá týždňa, ktoré zachytili naši mReportéri.

Peter Pellegrini

Pellegrini mi eleganciou pripomína Masaryka. Mal by sa však oholiť, odporúča novému prezidentovi protokolistka

14.06.2024 18:45

Akých protokolárnych prešľapov sa dopúšťali predchodcovia nového prezidenta?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 3
Celková čítanosť: 14953x
Priemerná čítanosť článkov: 4984x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy